General: Drugi dzień – limity czasu

Public message

Limity czasowe w dzisiejszych zadaniach: baj: 1s pac: 5s pod: 4s Wszystko powinno technicznie działać tak samo, jak wczoraj.