General: C++x11

Public message

Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, ogłaszamy wszem i wobec, że zgodnie z Zasadami organizacji zawodów, w tym roku możliwe jest użycie funkcjonalności ze standardu C++11 (dawna nazwa to C++0x), w zakresie obsługiwanym przez GCC 4.6.3. http://gcc.gnu.org/gcc-4.6/cxx0x_status.html

> Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, ogłaszamy wszem i wobec, że zgodnie z Zasadami organizacji zawodów, w tym roku możliwe jest użycie funkcjonalności ze standardu C++11 (dawna nazwa to C++0x), w zakresie obsługiwanym przez GCC 4.6.3. > > http://gcc.gnu.org/gcc-4.6/cxx0x_status.html