Bar sałatkowy (bar): Odp: Pytanie odnośnie zadania

Public message

> Czy w zadaniu może być sałatka złożona z samych pomarańczy? Tak.