Wąż (waz): Ponowna ocena rozwiązań

Public message

Poprawiliśmy sprawdzarkę do zadania Wąż. Wszystkie zgłoszenia zostały ocenione ponownie.