General: Odp: Wstępne wyniki.

Public message

> kiedy pojawią się na Sio2 wstępne wyniki ? Zgodnie z Zasadami Organizacji Zawodów wstępne oceny zgłoszeń będą dostępne najpóźniej 18 listopada 2013 roku.

> > kiedy pojawią się na Sio2 wstępne wyniki ? > > Zgodnie z Zasadami Organizacji Zawodów wstępne oceny zgłoszeń będą dostępne najpóźniej 18 listopada 2013 roku.