General: Dział "Forum"

Public message

Gorąco zachęcamy uczestników Olimpiady do aktywnej wymiany doświadczeń w dziale "Forum". Jednocześnie informujemy, że niedopuszczalne jest ujawnianie metod rozwiązania zadań przed zakończeniem zawodów I etapu, a autorzy takich wpisów mogą zostać zdyskwalifikowani. W szczególności prosimy o nieujawnianie złożoności czasowych czy pamięciowych rozwiązań, gdyż może to stanowić istotną wskazówkę dla innych uczestników Olimpiady. W dziale "Forum" można natomiast wyjaśniać różne wątpliwości dotyczące treści zadań (konkretne pytania można także kierować do organizatorów poprzez dział "Pytania") czy publikować testy do zadań (z odpowiedziami czy też z czasem działania programów).

> Gorąco zachęcamy uczestników Olimpiady do aktywnej wymiany doświadczeń w dziale "Forum". Jednocześnie informujemy, że niedopuszczalne jest ujawnianie metod rozwiązania zadań przed zakończeniem zawodów I etapu, a autorzy takich wpisów mogą zostać zdyskwalifikowani. W szczególności prosimy o nieujawnianie złożoności czasowych czy pamięciowych rozwiązań, gdyż może to stanowić istotną wskazówkę dla innych uczestników Olimpiady. > > W dziale "Forum" można natomiast wyjaśniać różne wątpliwości dotyczące treści zadań (konkretne pytania można także kierować do organizatorów poprzez dział "Pytania") czy publikować testy do zadań (z odpowiedziami czy też z czasem działania programów).