General: Próg

Public message

Wiadomość z ostatniej chwili: Próg do zawodów II stopnia XXII OI to 128 punktów. Zakwalifikowanym gratulujemy!

> Wiadomość z ostatniej chwili: Próg do zawodów II stopnia XXII OI to 128 punktów. Zakwalifikowanym gratulujemy!