Hydrorozgrywka (hyd): Drogi

Public message

> Czy drogi z zadania są jednokierunkowe czy dwukierunkowe? W Bajtołach Dolnych wszystkie drogi łączące skrzyżowania są dwukierunkowe.