General: Test bota

Public message

Ta wiadomość nie powinna być zduplikowana.

> Ta wiadomość nie powinna być zduplikowana.