Liczby względnie pierwsze (lic): Błędny test 2L

Public message

W wyniku reklamacji ustaliliśmy, że test 2L w zadaniu LIC jest błędny - nie spełnia warunków podzadania 2 (zbyt duże f(n)). Dziś jeszcze test 2L zostanie usunięty, a wszystkie rozwiązania zostaną ocenione ponownie. Jednak ostateczną decyzję w sprawie oceny tego zadania podejmie Komitet Główny Olimpiady na posiedzeniu w przyszły piątek. Dziękujemy za wychwycenie tej usterki.

> W wyniku reklamacji ustaliliśmy, że test 2L w zadaniu LIC jest błędny - nie spełnia warunków podzadania 2 (zbyt duże f(n)). > > Dziś jeszcze test 2L zostanie usunięty, a wszystkie rozwiązania zostaną ocenione ponownie. Jednak ostateczną decyzję w sprawie oceny tego zadania podejmie Komitet Główny Olimpiady na posiedzeniu w przyszły piątek. > > Dziękujemy za wychwycenie tej usterki.