Konkurs tańca towarzyskiego (kon): Doprecyzowanie treści zadania

Public message

Niech n oznacza aktualną liczbę zarejestrowanych osób. Akcja "W x" oznacza, że od tego momentu osoby n+1 i x mogą ze sobą tańczyć. Akcja "Z x" oznacza, że jeśli W TYM MOMENCIE osoba y może tańczyć z osobą x, to od tego momentu również osoby n+1 i y mogą ze sobą tańczyć. Dla obu akcji zachodzi x < n+1.