Bomberman (bom): Re: Wypisywanie ciągu ruchów

Public message

W zadaniu "Bomberman" za poprawne wypisanie tylko pierwszego wiersza program uzyska 80% punktów. W takim przypadku nie jest istotne, co jest wypisane w kolejnych wierszach (w szczególności kolejnych wierszy może nie być).