General: Próg

Public message

Do zawodów III stopnia Komitet Główny Olimpiady dopuścił wszystkich zawodników, którzy w zawodach II stopnia uzyskali co najmniej 100 punktów. Lista rankingowa pojawi się dziś wieczorem. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy! Komitet zatwierdził wynik ponownej oceny rozwiązań do zadania LIC z usuniętym testem 2L.