All messages

General: Próg

Public message

Do zawodów III stopnia Komitet Główny Olimpiady dopuścił wszystkich zawodników, którzy w zawodach II stopnia uzyskali co najmniej 100 punktów. Lista rankingowa pojawi się dziś wieczorem. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy! Komitet zatwierdził wynik ponownej oceny rozwiązań do zadania LIC z usuniętym testem 2L.

General: Raporty i testy

Public message

Raporty i testy z drugiego dnia zostaną opublikowane o godzinie 20:00.

Bomberman (bom): Re: Wypisywanie ciągu ruchów

Public message

W zadaniu "Bomberman" za poprawne wypisanie tylko pierwszego wiersza program uzyska 80% punktów. W takim przypadku nie jest istotne, co jest wypisane w kolejnych wierszach (w szczególności kolejnych wierszy może nie być).

Konkurs tańca towarzyskiego (kon): Doprecyzowanie treści zadania

Public message

Niech n oznacza aktualną liczbę zarejestrowanych osób. Akcja "W x" oznacza, że od tego momentu osoby n+1 i x mogą ze sobą tańczyć. Akcja "Z x" oznacza, że jeśli W TYM MOMENCIE osoba y może tańczyć z osobą x, to od tego momentu również osoby n+1 i y mogą ze sobą tańczyć. Dla obu akcji zachodzi x < n+1.

Konkurs tańca towarzyskiego (kon): Wyjaśnienie podzadania 3

Public message

"wszystkie zapytania ? występują po zgłoszeniach uczestników" oznacza, że gdy Bajtazar zapyta się o jakąś osobę, to od tego momentu nie przychodzą już żadne nowe osoby.

General: Hasło do treści

Public message

RqUikgcnCPvVaEeKqdqspKwf9Nrzjb

Liczby względnie pierwsze (lic): Błędny test 2L

Public message

W wyniku reklamacji ustaliliśmy, że test 2L w zadaniu LIC jest błędny - nie spełnia warunków podzadania 2 (zbyt duże f(n)). Dziś jeszcze test 2L zostanie usunięty, a wszystkie rozwiązania zostaną ocenione ponownie. Jednak ostateczną decyzję w sprawie oceny tego zadania podejmie Komitet Główny Olimpiady na posiedzeniu w przyszły piątek. Dziękujemy za wychwycenie tej usterki.

General: Testy do zadań

Public message

Są opublikowane

Agenci (age): Czy agent może przejść przez miasto w którym był kiedyś inny agent?

Public message

"każde miasto może być odwiedzone tylko przez jednego agenta (ale być może wielokrotnie)" oznacza, że dwóch różnych agentów nie może odwiedzić tego samego miasta, nawet jeżeli mieliby odwiedzić to miasto w inne dni.

General: Hasło do treści

Public message

Hasło na dziś: oVkLVMcKaPmehnYCFxHbgv4NsyyH7o

Armia klonów (arm): Re: skanowanie

Public message

Operacja skanowania kasuje poprzednią zawartość wbudowanej pamięci maszyny. Czyli jeżeli w pamięci była wprowadzona armia A robotów i Bajtazar zeskanuje armię B robotów, to w pamięci będzie wtedy armia B robotów.

Armia klonów (arm): Odp: Limity czasu

Public message

Limity czasu na dzień próbny już są: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi29-2/ca/315/

Armia klonów (arm): Odp: Hasło

Public message

Hasło jest dostępne na stronie oi.edu.pl, na dashboardzie SIO, na fanpage Facebookowym i na e-mailu. Udostępniam je też tutaj: q4UVyTbKnT3AEreMiMUoP9JuKtTThq