All messages

General: Wyniki

Public message

Od dziś możecie zapoznać się z wynikami oceny Waszych rozwiązań na wszystkich testach. Testy użyte do oceny dostępne są w dziale "Pliki i testy" w menu po lewej stronie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oceny, bardzo proszę o złożenie reklamacji. Reklamację składa się za pomocą formularza dostępnego w menu po lewej stronie. Termin składania reklamacji to środa, 17 stycznia (włącznie). Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Przypominam, że zgodnie z regulaminem "reklamacji nie podlega dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny" (§6.2 regulaminu). Niestety, jury znalazło przypadki prac niesamodzielnych. Zawodnicy podejrzani o niesamodzielność w rozwiązaniu zadań widzą taką informację w raporcie ze sprawdzania danego rozwiązania. Jeśli uważasz, że jesteś niesłusznie podejrzany, proszę złóż reklamację tak samo jak w akapicie wyżej. Przypomnę, że zgodnie z regulaminem "Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, niezgodne z zasadami organizacji zawodów lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa, nie będą oceniane. W przypadku uznania przez Komitet Główny pracy za niesamodzielną lub zespołową zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani." (§5.3 regulaminu).

> Od dziś możecie zapoznać się z wynikami oceny Waszych rozwiązań na wszystkich testach. Testy użyte do oceny dostępne są w dziale "Pliki i testy" w menu po lewej stronie. > > W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oceny, bardzo proszę o złożenie reklamacji. Reklamację składa się za pomocą formularza dostępnego w menu po lewej stronie. Termin składania reklamacji to środa, 17 stycznia (włącznie). Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Przypominam, że zgodnie z regulaminem "reklamacji nie podlega dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny" (§6.2 regulaminu). > > Niestety, jury znalazło przypadki prac niesamodzielnych. Zawodnicy podejrzani o niesamodzielność w rozwiązaniu zadań widzą taką informację w raporcie ze sprawdzania danego rozwiązania. Jeśli uważasz, że jesteś niesłusznie podejrzany, proszę złóż reklamację tak samo jak w akapicie wyżej. Przypomnę, że zgodnie z regulaminem "Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, niezgodne z zasadami organizacji zawodów lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa, nie będą oceniane. W przypadku uznania przez Komitet Główny pracy za niesamodzielną lub zespołową zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani." (§5.3 regulaminu).

General: Rozpoczęcie zawodów XVIII OIJ

Public message

Rozpoczęły się zawody I stopnia XVIII Olimpiady Informatycznej Juniorów! Część programistyczna zawodów składa się z 6 zadań, których treści możecie znaleźć w dziale "Zadania". Jako rozwiązania przyjmujemy programy napisane w języku C++ lub Python. Rozwiązanie każdego zadania można wysłać co najwyżej 25 razy. Każde z rozwiązań podlega ocenie, a do końcowej punktacji liczy się tylko to, które zostało ocenione najwyżej. Za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Pamiętaj, że rozwiązania, które nie skompilują się poprawanie, także wliczają się do limitu zgłoszeń. W zadaniach "Artykuły prawne", "Podzielność" oraz "Różnorodny ciąg" ocenę dziesięciu wybranych przez Was rozwiązań możecie zobaczyć jeszcze podczas trwania zawodów. Można to zrobić po kliknięciu na godzinę wysłania rozwiązania w tabeli z rozwiązaniami. W pozostałych zadaniach nie ma takiej możliwości, wyniki oceny zostaną udostępnione dopiero po zakończeniu zawodów. W dziale "Pliki" znajduje się archiwum z kompletem testów przykładowych do zadań. Te testy mają na celu sprawdzić, czy rozwiązania poprawnie wczytują dane oraz wypisują wyniki. Nie służą do sprawdzenia poprawności ani efektywności rozwiązania. Każde rozwiązanie po wysłaniu jest sprawdzane na tym zestawie testów i będziecie mogli zobaczyć raport sprawdzania na tych testach. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zadań bardzo prosimy o zadawanie pytań przez dział "Pytania". Jest to jedyna metoda, żeby pytanie trafiło do osób, które potrafią na nie odpowiedzieć. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco tego działu, ponieważ mogą tam się pojawiać ogłoszenia (takie jak to) oraz odpowiedzi na często zadawane pytania. Gorąco zachęcamy do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów. Powodzenia!

> Rozpoczęły się zawody I stopnia XVIII Olimpiady Informatycznej Juniorów! Część programistyczna zawodów składa się z 6 zadań, których treści możecie znaleźć w dziale "Zadania". > > Jako rozwiązania przyjmujemy programy napisane w języku C++ lub Python. Rozwiązanie każdego zadania można wysłać co najwyżej 25 razy. Każde z rozwiązań podlega ocenie, a do końcowej punktacji liczy się tylko to, które zostało ocenione najwyżej. Za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Pamiętaj, że rozwiązania, które nie skompilują się poprawanie, także wliczają się do limitu zgłoszeń. > > W zadaniach "Artykuły prawne", "Podzielność" oraz "Różnorodny ciąg" ocenę dziesięciu wybranych przez Was rozwiązań możecie zobaczyć jeszcze podczas trwania zawodów. Można to zrobić po kliknięciu na godzinę wysłania rozwiązania w tabeli z rozwiązaniami. W pozostałych zadaniach nie ma takiej możliwości, wyniki oceny zostaną udostępnione dopiero po zakończeniu zawodów. > > W dziale "Pliki" znajduje się archiwum z kompletem testów przykładowych do zadań. Te testy mają na celu sprawdzić, czy rozwiązania poprawnie wczytują dane oraz wypisują wyniki. Nie służą do sprawdzenia poprawności ani efektywności rozwiązania. Każde rozwiązanie po wysłaniu jest sprawdzane na tym zestawie testów i będziecie mogli zobaczyć raport sprawdzania na tych testach. > > W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zadań bardzo prosimy o zadawanie pytań przez dział "Pytania". Jest to jedyna metoda, żeby pytanie trafiło do osób, które potrafią na nie odpowiedzieć. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco tego działu, ponieważ mogą tam się pojawiać ogłoszenia (takie jak to) oraz odpowiedzi na często zadawane pytania. > > Gorąco zachęcamy do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów. Powodzenia!