Thread: Wydajność funkcji Receive

Powiedzmy, że każda instancja wysyła jakąś wiadomość do ustalonej instancji (każda do tej samej). Czy jest jakaś istotna różnica w wydajności, jeśli te wiadomości będziemy czytać w kolejności numerów instancji (czyli wywołując Receive(0), Receive(1), itd.), w porównaniu z czytaniem ich w kolejności odebrania (czyli wywołując Receive(-1))?
Postaramy się dodać benchmark na to przed właściwą rundą rozproszoną.