Thread: %lld czy %I64d ?

Jak poprawnie czytać long long scanf-om -- za pomocą "%lld" czy za pomocą "%I64d" ?
%lld.
%I64d to rozszerzenie działające tylko w MSVC.