Thread: bład kompilacji

Nie brałem dotąd udziału w rundzie z zdaniami rozproszonymi i nie mogę sobie poradzić z błędem kompilacji który jest generowany w momencie zgłoszenia zadania. Może ktoś podpowiedzieć co robię niepoprawnie? Błąd jest na etapie linkowania. Mój program jest napisany w C. Coś trzeba obowiązkowo includować?

Komunikat który generuje mi SIO:
STDOUT:


STDERR:
poszukiwania.o: In function `oi::Random::~Random()':
poszukiwania.cpp:(.text+0x33): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x41): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.o: In function `oi::Scanner::Scanner(char const*, oi::Lang)':
poszukiwania.cpp:(.text+0x4c1): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x4f9): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.o: In function `oi::Scanner::Scanner(char const*, void (*)(char const*, int, int), oi::Lang)':
poszukiwania.cpp:(.text+0x539): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x573): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.o: In function `oi::Scanner::Scanner(_IO_FILE*, oi::Lang)':
poszukiwania.cpp:(.text+0x59c): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.o: In function `oi::Scanner::Scanner(_IO_FILE*, void (*)(char const*, int, int), oi::Lang)':
poszukiwania.cpp:(.text+0x614): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.o: In function `oi::Scanner::error(char const*)':
poszukiwania.cpp:(.text+0x6e1): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.o: In function `oi::MultipleRecursiveGenerator::MultipleRecursiveGenerator(unsigned int, std::vector<unsigned int, std::allocator<unsigned int> > const&)':
poszukiwania.cpp:(.text+0x15ee): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x16a3): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x16f0): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x16fe): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x174b): undefined reference to `std::__throw_bad_alloc()'
poszukiwania.cpp:(.text+0x1750): undefined reference to `std::__throw_bad_alloc()'
poszukiwania.o: In function `oi::Random::init()':
poszukiwania.cpp:(.text+0x17b6): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x17f4): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x1819): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x184e): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.o: In function `GenTest(int)':
poszukiwania.cpp:(.text+0x1906): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x1961): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x1a26): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x1a56): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.cpp:(.text+0x1a86): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.o:poszukiwania.cpp:(.text+0x1ab6): more undefined references to `operator new(unsigned long)' follow
poszukiwania.o: In function `oi::Random::~Random()':
poszukiwania.cpp:(.text+0x4a): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.o: In function `oi::Scanner::~Scanner()':
poszukiwania.cpp:(.text+0x687): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.o: In function `AntiTripleHash::init()':
poszukiwania.cpp:(.text._ZN14AntiTripleHash4initEv[_ZN14AntiTripleHash4initEv]+0x21): undefined reference to `pow'
poszukiwania.o: In function `AntiDoubleHash::init()':
poszukiwania.cpp:(.text._ZN14AntiDoubleHash4initEv[_ZN14AntiDoubleHash4initEv]+0x33): undefined reference to `sqrt'
poszukiwania.o: In function `std::vector<unsigned int, std::allocator<unsigned int> >::~vector()':
poszukiwania.cpp:(.text._ZNSt6vectorIjSaIjEED2Ev[_ZNSt6vectorIjSaIjEED5Ev]+0x9): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.o: In function `std::_Vector_base<unsigned int, std::allocator<unsigned int> >::~_Vector_base()':
poszukiwania.cpp:(.text._ZNSt12_Vector_baseIjSaIjEED2Ev[_ZNSt12_Vector_baseIjSaIjEED5Ev]+0x9): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.o: In function `_ZNSt6vectorIxSaIxEE19_M_emplace_back_auxIJxEEEvDpOT_':
poszukiwania.cpp:(.text._ZNSt6vectorIxSaIxEE19_M_emplace_back_auxIIxEEEvDpOT_[_ZNSt6vectorIxSaIxEE19_M_emplace_back_auxIIxEEEvDpOT_]+0x4c): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
poszukiwania.cpp:(.text._ZNSt6vectorIxSaIxEE19_M_emplace_back_auxIIxEEEvDpOT_[_ZNSt6vectorIxSaIxEE19_M_emplace_back_auxIIxEEEvDpOT_]+0x96): undefined reference to `operator delete(void*)'
poszukiwania.o:(.rodata._ZTV8TextTest[_ZTV8TextTest]+0x10): undefined reference to `__cxa_pure_virtual'
poszukiwania.o:(.rodata._ZTV8TextTest[_ZTV8TextTest]+0x18): undefined reference to `__cxa_pure_virtual'
poszukiwania.o:(.rodata._ZTI8TextTest[_ZTI8TextTest]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__class_type_info'
poszukiwania.o:(.rodata._ZTI11ExampleTest[_ZTI11ExampleTest]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
poszukiwania.o:(.rodata._ZTI9SevenTest[_ZTI9SevenTest]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
poszukiwania.o:(.rodata._ZTI11TrivialTest[_ZTI11TrivialTest]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
poszukiwania.o:(.rodata._ZTI9EqualTest[_ZTI9EqualTest]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
poszukiwania.o:(.rodata._ZTI14AntiSingleHash[_ZTI14AntiSingleHash]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
poszukiwania.o:(.rodata._ZTI14AntiTripleHash[_ZTI14AntiTripleHash]+0x0): more undefined references to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info' follow
poszukiwania.o:(.eh_frame+0x467): undefined reference to `__gxx_personality_v0'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Zainkluduj message.h, poszukiwania.h i #include <bits/stdc++.h> (i zgłoś program jako C++), powinno zadziałać.