All messages

General: Ranking

Public message

Ranking został odmrożony. Dziękujemy za udział!

> Ranking został odmrożony. Dziękujemy za udział!

General: Szkice rozwiązań

Public message

Prezentacja z omówienia zadań jest dostępna w dziale "Pliki".

> Prezentacja z omówienia zadań jest dostępna w dziale "Pliki".