General: Rejudge

Public message

Poprawiłem limity oraz punktację poszczególnych grup na takie, które były na konteście. Wszystkie dotychczas zgłoszone rozwiązania zostaną ocenione ponownie.

> Poprawiłem limity oraz punktację poszczególnych grup na takie, które były na konteście. Wszystkie dotychczas zgłoszone rozwiązania zostaną ocenione ponownie.