Bobsleje (bob): Trasa i węzły

Public message

W treści powinno być "trasa przechodzi przez wszystkie odcinki (każdy dokładnie raz) oraz musi odwiedzić, co najmniej raz, każdy węzeł." Przepraszamy.

> W treści powinno być "trasa przechodzi przez wszystkie odcinki (każdy dokładnie raz) oraz musi odwiedzić, co najmniej raz, każdy węzeł." Przepraszamy.