All messages

General: Zliczanie trójkątów

Public message

Wszystkie zadania są już dostępne :)

> Wszystkie zadania są już dostępne :)

Bobsleje (bob): Trasa i węzły

Public message

W treści powinno być "trasa przechodzi przez wszystkie odcinki (każdy dokładnie raz) oraz musi odwiedzić, co najmniej raz, każdy węzeł." Przepraszamy.

> W treści powinno być "trasa przechodzi przez wszystkie odcinki (każdy dokładnie raz) oraz musi odwiedzić, co najmniej raz, każdy węzeł." Przepraszamy.