General: Kody z wykładu

Public message

... można znaleźć w dziale Pliki: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/zwo20/files/

> ... można znaleźć w dziale Pliki: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/zwo20/files/