General: Forum

Public message

Przypominamy, że na Forum (https://sio2.mimuw.edu.pl/c/zwo20/forum/), można zadawać pytania i prosić o pomoc w rozwiązaniu zadań, jeżeli długo się już pracuje nad rozwiązaniem bez postępu - chętnie Wam pomożemy!

> Przypominamy, że na Forum (https://sio2.mimuw.edu.pl/c/zwo20/forum/), można zadawać pytania i prosić o pomoc w rozwiązaniu zadań, jeżeli długo się już pracuje nad rozwiązaniem bez postępu - chętnie Wam pomożemy!