Algorytmika praktyczna 2018 (dogrywka)

Z jakiegoś powodu ranking się nie chce odmrozić, więc podaję tu ostateczny ranking:

ariester -- 3 zadania (cia, ilo, jan) 2:58:59
Konrad Bobryk -- 2 zadania (cia, ilo) 5:11:47
kek -- 2 zadania (ilo, jan) 6:32:18
Jakub Karczewski -- 1 zadanie (akw) 2:38:10