Algorytmika praktyczna 2018

Zadania zostały przeniesione do konkursu "Algorytmika praktyczna 2018 B". Więcej informacji na mojej stronie domowej.