Thread: heurobójce

4 3
2 1 1 3
1000 1 1

6 4
1 2 3 1 4 3
3 6 5 7
Czy wyniki to 1001 i 21?
Tomasz Homoncik: Potwierdzam.
Potwierdzam
Również potwierdzam.
Potwierdzam
Potwierdzam