Sabotaż (sab): Odp: Postać naukowa

Public message

W zadaniu SAB wyniki należy wypisać w postaci dziesiętnej (np. 0.1234) z co najwyżej 20 cyframi po przecinku.

> W zadaniu SAB wyniki należy wypisać w postaci dziesiętnej (np. 0.1234) z co najwyżej 20 cyframi po przecinku.