Próg do zawodów II stopnia wyniósł równo 300 punktów. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy!

Omówienia wideo rozwiązań zadań:

Pytania i ogłoszenia