General: Ocena zgłoszeń pocztowych

Public message

Informujemy, że zgłoszenia pocztowe zostały omyłkowo ocenione bez wykorzystania oitimetool. Przepraszamy za ten błąd. Niniejszym wszystkie rozwiązania pocztowe zostały ocenione ponownie, tym razem już z wykorzystaniem tego narzędzia. Spowodowało to niewielką zmianę punktową w przypadku łącznie dwóch zgłoszeń. Przepraszamy, że sprawa została wykryta tak późno. Z tego względu ewentualne reklamacje - wyłącznie te związane z podaną usterką - można wyjątkowo składać do jutra (piątek) do godz. 10.00.

> Informujemy, że zgłoszenia pocztowe zostały omyłkowo ocenione bez wykorzystania oitimetool. Przepraszamy za ten błąd. Niniejszym wszystkie rozwiązania pocztowe zostały ocenione ponownie, tym razem już z wykorzystaniem tego narzędzia. Spowodowało to niewielką zmianę punktową w przypadku łącznie dwóch zgłoszeń. > > Przepraszamy, że sprawa została wykryta tak późno. Z tego względu ewentualne reklamacje - wyłącznie te związane z podaną usterką - można wyjątkowo składać do jutra (piątek) do godz. 10.00.