All messages

Sabotaż (sab): Ponowna ocena zadania "Sabotaż"

Public message

W wyniku rozpatrywania reklamacji Komitet Główny Olimpiady postanowił dopuścić wypisywanie wyników w postaci naukowej (inżynierskiej) w zadaniu "Sabotaż". Komitet wziął pod uwagę to, że informacja ta nie była podana w treści zadania, a testy ocen często nie pozwalały wychwycić tego problemu. Wszystkie rozwiązania do tego zadania, które nie miały maksymalnej punktacji, zostały ocenione ponownie. Wyniki znajdują się już w SIO2.

> W wyniku rozpatrywania reklamacji Komitet Główny Olimpiady postanowił dopuścić wypisywanie wyników w postaci naukowej (inżynierskiej) w zadaniu "Sabotaż". Komitet wziął pod uwagę to, że informacja ta nie była podana w treści zadania, a testy ocen często nie pozwalały wychwycić tego problemu. Wszystkie rozwiązania do tego zadania, które nie miały maksymalnej punktacji, zostały ocenione ponownie. Wyniki znajdują się już w SIO2.

General: Ocena zgłoszeń pocztowych

Public message

Informujemy, że zgłoszenia pocztowe zostały omyłkowo ocenione bez wykorzystania oitimetool. Przepraszamy za ten błąd. Niniejszym wszystkie rozwiązania pocztowe zostały ocenione ponownie, tym razem już z wykorzystaniem tego narzędzia. Spowodowało to niewielką zmianę punktową w przypadku łącznie dwóch zgłoszeń. Przepraszamy, że sprawa została wykryta tak późno. Z tego względu ewentualne reklamacje - wyłącznie te związane z podaną usterką - można wyjątkowo składać do jutra (piątek) do godz. 10.00.

> Informujemy, że zgłoszenia pocztowe zostały omyłkowo ocenione bez wykorzystania oitimetool. Przepraszamy za ten błąd. Niniejszym wszystkie rozwiązania pocztowe zostały ocenione ponownie, tym razem już z wykorzystaniem tego narzędzia. Spowodowało to niewielką zmianę punktową w przypadku łącznie dwóch zgłoszeń. > > Przepraszamy, że sprawa została wykryta tak późno. Z tego względu ewentualne reklamacje - wyłącznie te związane z podaną usterką - można wyjątkowo składać do jutra (piątek) do godz. 10.00.

General: Odp: Poczta

Public message

> W regulaminie jest zapis "Uczestnik korzystający z poczty zwykłej powinien umieścić rozwiązania wybranych przez siebie zadań za pomocą specjalnego formularza w SIO.". Gdzie znajduje się ten formularz,gdyż nie mogę go znaleźć. Z góry dziękuję za odpowiedź. Formularz będzie dostępny od północy (czyli przez cały poniedziałek).

> > W regulaminie jest zapis "Uczestnik korzystający z poczty zwykłej powinien umieścić rozwiązania wybranych przez siebie zadań za pomocą specjalnego formularza w SIO.". Gdzie znajduje się ten formularz,gdyż nie mogę go znaleźć. Z góry dziękuję za odpowiedź. > > Formularz będzie dostępny od północy (czyli przez cały poniedziałek).

Flappy Bird (fla): Re: Stuknięcie w ekran przy rozpoczęciu.

Public message

Bajtazar może stuknąć w ekran, na samym początku gry, powodując przesunięcie ptaszka na pozycję (1, 1). Dotknięcie ekranu nie jest konieczne - ptaszek może trafić na pozycję (1, -1).

> Bajtazar może stuknąć w ekran, na samym początku gry, powodując przesunięcie ptaszka na pozycję (1, 1). > Dotknięcie ekranu nie jest konieczne - ptaszek może trafić na pozycję (1, -1).

General: Uruchomienia próbne

Public message

W każdym zadaniu, poza normalnymi zgłoszeniami rozwiązania, można wykonać maksymalnie 10 uruchomień próbnych. Polegają one na uruchomieniu programu użytkownika na przesłanym przez niego teście. Uruchomienie próbne NIE sprawdza, czy program wygenerował poprawną odpowiedź, a komunikat "Brak błędu" oznacza jedynie, że zmieścił się w limicie czasu (5 sekund) i pamięci (taki jak w danym zadaniu). Odpowiedź wygenerowaną przez program można pobrać / podejrzeć po wejściu w szczegóły zgłoszenia. Zwracamy uwagę, że uruchomienia próbne NIE będą podlegały ocenie na testach po zakończeniu I etapu.

> W każdym zadaniu, poza normalnymi zgłoszeniami rozwiązania, można wykonać maksymalnie 10 uruchomień próbnych. Polegają one na uruchomieniu programu użytkownika na przesłanym przez niego teście. Uruchomienie próbne NIE sprawdza, czy program wygenerował poprawną odpowiedź, a komunikat "Brak błędu" oznacza jedynie, że zmieścił się w limicie czasu (5 sekund) i pamięci (taki jak w danym zadaniu). Odpowiedź wygenerowaną przez program można pobrać / podejrzeć po wejściu w szczegóły zgłoszenia. > > Zwracamy uwagę, że uruchomienia próbne NIE będą podlegały ocenie na testach po zakończeniu I etapu.

Sabotaż (sab): Odp: Postać naukowa

Public message

W zadaniu SAB wyniki należy wypisać w postaci dziesiętnej (np. 0.1234) z co najwyżej 20 cyframi po przecinku.

> W zadaniu SAB wyniki należy wypisać w postaci dziesiętnej (np. 0.1234) z co najwyżej 20 cyframi po przecinku.

Sabotaż (sab): Odp: Niezgodność oceniania?

Public message

Niestety do testu sab3ocen.in wkradł się chochlik, i test znajdujący się w paczce ocen i na SIO ma nieco inną strukturę niż opisano w treści zadania. Postanowiliśmy nie zmieniać już tego testu w SIO (czyli opis testu w treści zadania pozostanie nieaktualny). Możemy tylko powiedzieć, że test sab3ocen jest trochę mniej regularny niż to, jak go opisano w treści zadania - w szczególności pracownik może mieć w nim kilku podwładnych, a niekoniecznie tylko jednego. Przepraszamy za zamieszanie.

> Niestety do testu sab3ocen.in wkradł się chochlik, i test znajdujący się w paczce ocen i na SIO ma nieco inną strukturę niż opisano w treści zadania. Postanowiliśmy nie zmieniać już tego testu w SIO (czyli opis testu w treści zadania pozostanie nieaktualny). Możemy tylko powiedzieć, że test sab3ocen jest trochę mniej regularny niż to, jak go opisano w treści zadania - w szczególności pracownik może mieć w nim kilku podwładnych, a niekoniecznie tylko jednego. > > Przepraszamy za zamieszanie.

Sabotaż (sab): Re: Zmuszanie do buntu

Public message

> Czy gdy pracownik dołącza do buntu to zmusza do niego podwładnych bezpośrednich i pośrednich czy tylko bezpośrednich? Zarówno bezpośrednich jak i pośrednich.

> > Czy gdy pracownik dołącza do buntu to zmusza do niego podwładnych bezpośrednich i pośrednich czy tylko bezpośrednich? > > Zarówno bezpośrednich jak i pośrednich.