Sabotaż (sab): Ponowna ocena zadania "Sabotaż"

Public message

W wyniku rozpatrywania reklamacji Komitet Główny Olimpiady postanowił dopuścić wypisywanie wyników w postaci naukowej (inżynierskiej) w zadaniu "Sabotaż". Komitet wziął pod uwagę to, że informacja ta nie była podana w treści zadania, a testy ocen często nie pozwalały wychwycić tego problemu. Wszystkie rozwiązania do tego zadania, które nie miały maksymalnej punktacji, zostały ocenione ponownie. Wyniki znajdują się już w SIO2.

> W wyniku rozpatrywania reklamacji Komitet Główny Olimpiady postanowił dopuścić wypisywanie wyników w postaci naukowej (inżynierskiej) w zadaniu "Sabotaż". Komitet wziął pod uwagę to, że informacja ta nie była podana w treści zadania, a testy ocen często nie pozwalały wychwycić tego problemu. Wszystkie rozwiązania do tego zadania, które nie miały maksymalnej punktacji, zostały ocenione ponownie. Wyniki znajdują się już w SIO2.