General: Uruchomienia próbne

Public message

W każdym zadaniu, poza normalnymi zgłoszeniami rozwiązania, można wykonać maksymalnie 10 uruchomień próbnych. Polegają one na uruchomieniu programu użytkownika na przesłanym przez niego teście. Uruchomienie próbne NIE sprawdza, czy program wygenerował poprawną odpowiedź, a komunikat "Brak błędu" oznacza jedynie, że zmieścił się w limicie czasu (5 sekund) i pamięci (taki jak w danym zadaniu). Odpowiedź wygenerowaną przez program można pobrać / podejrzeć po wejściu w szczegóły zgłoszenia. Zwracamy uwagę, że uruchomienia próbne NIE będą podlegały ocenie na testach po zakończeniu I etapu.

> W każdym zadaniu, poza normalnymi zgłoszeniami rozwiązania, można wykonać maksymalnie 10 uruchomień próbnych. Polegają one na uruchomieniu programu użytkownika na przesłanym przez niego teście. Uruchomienie próbne NIE sprawdza, czy program wygenerował poprawną odpowiedź, a komunikat "Brak błędu" oznacza jedynie, że zmieścił się w limicie czasu (5 sekund) i pamięci (taki jak w danym zadaniu). Odpowiedź wygenerowaną przez program można pobrać / podejrzeć po wejściu w szczegóły zgłoszenia. > > Zwracamy uwagę, że uruchomienia próbne NIE będą podlegały ocenie na testach po zakończeniu I etapu.