General: Przekroczenie limitu pamięci

Public message

Istnieje osobny komunikat o przekroczeniu limitu pamięci (MLE), ale czasami przekroczenie limitu pamięci może objawić się komunikatem o błędzie wykonania (RE).

> Istnieje osobny komunikat o przekroczeniu limitu pamięci (MLE), ale czasami przekroczenie limitu pamięci może objawić się komunikatem o błędzie wykonania (RE).