XXVI Olimpiada Informatyczna — I etap

Zakończyły się zawody I stopnia XXVI OI. Mamy nadzieję, że zadania Wam się podobały.

Jury przygotowało szkice opisów rozwiązań, które można znaleźć w dziale Pliki.

Oto co będzie dalej, zgodnie z "Zasadami organizacji zawodów":

  • Od piątku 23 listopada 2018 roku poprzez SIO każdy zawodnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy.
  • Do środy 28 listopada 2018 roku (włącznie) poprzez SIO każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań. Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny.
  • Reklamacje złożone po 28 listopada 2018 roku nie będą rozpatrywane.
  • Ogłoszenie wyników w witrynie Olimpiady – 30 listopada 2018 roku po godz. 20.00

    Pytania i ogłoszenia