XXVI Olimpiada Informatyczna — I etap

Do zawodów II stopnia zostali zakwalifikowani zawodnicy, którzy w zawodach I stopnia uzyskali co najmniej 150 punktów. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy!

Decyzje Komitetu Głównego dotyczące rozpatrzenia reklamacji zostaną przesłane wszystkim zainteresowanym.

Questions and news