General: Raporty wstępne

Public message

Zwracamy uwagę, że każdy uczestnik może zobaczyć szczegółowy raport swojego zgłoszenia na wstępnych testach (przykładowe+ocen), poprzez kliknięcie w godzinę jego wysłania na liście zgłoszeń.

> Zwracamy uwagę, że każdy uczestnik może zobaczyć szczegółowy raport swojego zgłoszenia na wstępnych testach (przykładowe+ocen), poprzez kliknięcie w godzinę jego wysłania na liście zgłoszeń.