Podciągi (pod): Ponowna ocena rozwiązań

Public message

W zadaniu Podciągi program sprawdzający mylnie klasyfikował ciągi o długości dokładnie 1000 jako błędne. Program sprawdzający został poprawiony, a wszystkie rozwiązania zostały ocenione ponownie. Ostateczne wyniki zatwierdzi Komitet Główny na posiedzeniu w piątek.

> W zadaniu Podciągi program sprawdzający mylnie klasyfikował ciągi o długości dokładnie 1000 jako błędne. Program sprawdzający został poprawiony, a wszystkie rozwiązania zostały ocenione ponownie. Ostateczne wyniki zatwierdzi Komitet Główny na posiedzeniu w piątek.