General: Odp: Ocenianie

Public message

Każde podzadanie dzieli się na pewną liczbę grup testów - być może 1, być może kilka. Np. podzadanie 1 do zadania o skrócie "map" może się dzielić na trzy grupy, o numerach 1, 2, 3, z czego każda grupa może się składać z np. 3 testów. Wtedy mamy: map1a.in map1b.in map1c.in map2a.in map2b.in map2c.in map3a.in map3b.in map3c.in. Żeby uzyskać punkty za daną grupę testów (od 1 do 3), trzeba zaliczyć wszystkie testy w tej grupie. Tj. na każdym z tych testów zmieścić się w limicie czasu i pamięci, dać poprawny wynik i nie skończyć się błędem wykonania. Patrz także https://oi.edu.pl/l/oi_ocenianie_rozwiazan/

> Każde podzadanie dzieli się na pewną liczbę grup testów - być może 1, być może kilka. Np. podzadanie 1 do zadania o skrócie "map" może się dzielić na trzy grupy, o numerach 1, 2, 3, z czego każda grupa może się składać z np. 3 testów. Wtedy mamy: > map1a.in > map1b.in > map1c.in > map2a.in > map2b.in > map2c.in > map3a.in > map3b.in > map3c.in. > Żeby uzyskać punkty za daną grupę testów (od 1 do 3), trzeba zaliczyć wszystkie testy w tej grupie. Tj. na każdym z tych testów zmieścić się w limicie czasu i pamięci, dać poprawny wynik i nie skończyć się błędem wykonania. > > Patrz także https://oi.edu.pl/l/oi_ocenianie_rozwiazan/