Gra platformowa (gra): Usterka w limicie pamięciowym

Public message

Limity pamięciowe do zadań GRA i TAB były błędnie zaniżone - 260000 B zamiast 262144 B w zadaniu GRA i 130000 B zamiast 131072 B w TAB. Błąd został poprawiony, a wszystkie rozwiązania tych zadań zostaną ocenione ponownie. Komitet Główny Olimpiady podejmie decyzję na temat zatwierdzenia wyników tej ponownej oceny.

> Limity pamięciowe do zadań GRA i TAB były błędnie zaniżone - 260000 B zamiast 262144 B w zadaniu GRA i 130000 B zamiast 131072 B w TAB. Błąd został poprawiony, a wszystkie rozwiązania tych zadań zostaną ocenione ponownie. Komitet Główny Olimpiady podejmie decyzję na temat zatwierdzenia wyników tej ponownej oceny.