All messages

Gra platformowa (gra): Usterka w limicie pamięciowym

Public message

Limity pamięciowe do zadań GRA i TAB były błędnie zaniżone - 260000 B zamiast 262144 B w zadaniu GRA i 130000 B zamiast 131072 B w TAB. Błąd został poprawiony, a wszystkie rozwiązania tych zadań zostaną ocenione ponownie. Komitet Główny Olimpiady podejmie decyzję na temat zatwierdzenia wyników tej ponownej oceny.

> Limity pamięciowe do zadań GRA i TAB były błędnie zaniżone - 260000 B zamiast 262144 B w zadaniu GRA i 130000 B zamiast 131072 B w TAB. Błąd został poprawiony, a wszystkie rozwiązania tych zadań zostaną ocenione ponownie. Komitet Główny Olimpiady podejmie decyzję na temat zatwierdzenia wyników tej ponownej oceny.

General: Odp: Wstępna ocena pracy

Public message

> Czy wstępna ocena będzie dostępna od północy? Już jest.

> > Czy wstępna ocena będzie dostępna od północy? > > Już jest.

General: Odp: Ocenianie

Public message

Każde podzadanie dzieli się na pewną liczbę grup testów - być może 1, być może kilka. Np. podzadanie 1 do zadania o skrócie "map" może się dzielić na trzy grupy, o numerach 1, 2, 3, z czego każda grupa może się składać z np. 3 testów. Wtedy mamy: map1a.in map1b.in map1c.in map2a.in map2b.in map2c.in map3a.in map3b.in map3c.in. Żeby uzyskać punkty za daną grupę testów (od 1 do 3), trzeba zaliczyć wszystkie testy w tej grupie. Tj. na każdym z tych testów zmieścić się w limicie czasu i pamięci, dać poprawny wynik i nie skończyć się błędem wykonania. Patrz także https://oi.edu.pl/l/oi_ocenianie_rozwiazan/

> Każde podzadanie dzieli się na pewną liczbę grup testów - być może 1, być może kilka. Np. podzadanie 1 do zadania o skrócie "map" może się dzielić na trzy grupy, o numerach 1, 2, 3, z czego każda grupa może się składać z np. 3 testów. Wtedy mamy: > map1a.in > map1b.in > map1c.in > map2a.in > map2b.in > map2c.in > map3a.in > map3b.in > map3c.in. > Żeby uzyskać punkty za daną grupę testów (od 1 do 3), trzeba zaliczyć wszystkie testy w tej grupie. Tj. na każdym z tych testów zmieścić się w limicie czasu i pamięci, dać poprawny wynik i nie skończyć się błędem wykonania. > > Patrz także https://oi.edu.pl/l/oi_ocenianie_rozwiazan/

Gang Biciaków (gan): Odp: Opis sieci dróg

Public message

> Jeśli liczby a,b oznaczają drogę z miasta 'a', do miasta 'b', to czy znaczy to, że miasto 'a' jest bliżej stolicy niż 'b', czy niekoniecznie? Jeśli nie, to czy miasta są w jakiejś kolejności albo relacji w stosunku do kolejności dróg? Nie należy zakładać niczego, co nie jest napisane bezpośrednio w treści zadania.

> > Jeśli liczby a,b oznaczają drogę z miasta 'a', do miasta 'b', to czy znaczy to, że miasto 'a' jest bliżej stolicy niż 'b', czy niekoniecznie? Jeśli nie, to czy miasta są w jakiejś kolejności albo relacji w stosunku do kolejności dróg? > > Nie należy zakładać niczego, co nie jest napisane bezpośrednio w treści zadania.

Gang Biciaków (gan): Odp: Nieskończona liczba rodzajów Biciaków.

Public message

> W specyfikacji zadania jest napisane jedynie, że 1≤m. Czy oznacza to, że m może być nieskończenie wielkie? Zapis w treści: 1≤m,z≤150 000 oznacza, że: 1≤m≤150 000 oraz 1≤z≤150 000.

> > W specyfikacji zadania jest napisane jedynie, że 1≤m. Czy oznacza to, że m może być nieskończenie wielkie? > > Zapis w treści: > 1≤m,z≤150 000 > oznacza, że: > 1≤m≤150 000 oraz 1≤z≤150 000.

General: Odp: czy programu do oceny da się używać z programami napisani w pythonie?

Public message

Już teraz tak (wersja pod Linuksa: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi28-1/ca/248/). Przy okazji poprawiliśmy opcje kompilacji dla C++. Przepraszamy za usterki.

> Już teraz tak (wersja pod Linuksa: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi28-1/ca/248/). > Przy okazji poprawiliśmy opcje kompilacji dla C++. Przepraszamy za usterki.