Problems

Name Submissions limit Score
Dzień próbny (13 April 2021, 19:15)
kol Kolekcjoner Bajtemonów 2 15
Dzień pierwszy (14 April 2021, 14:00)
dro Droga do domu 15
les Les Biterables 15
sur Surowa zima 15
Dzień drugi (15 April 2021, 14:00)
kom Komunikacja międzyplanetarna 15
naw Nawiasowania 15
sum Suma liczb pierwszych 15