Suma liczb pierwszych (sum): Odp: Czas uruchomienia próbnego

Public message

Zwiększyliśmy limit czasowy na uruchomienie próbne zadania SUM do 15 sekund.