Domino (dom): Odp: Czy dopuszczalne jest n=0?

Public message

Zakładamy, że n jest dodatnie.