This contest is archived.

XXIX Olimpiada Informatyczna – I etap

Zakończyły się zawody I stopnia XXIX OI. Dziękujemy wszystkim za udział!
Raporty opublikujemy w piątek o godzinie 9.
Co będzie dalej, według Zasad organizacji zawodów:
  • Od piątku 3 grudnia 2021 roku poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy.
  • Do środy 8 grudnia 2021 roku (włącznie) poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań. Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny.
  • Reklamacje złożone po 8 grudnia 2021 roku nie będą rozpatrywane.
  • Ogłoszenie wyników zawodów I stopnia w witrynie Olimpiady nastąpi w piątek 10 grudnia 2021 roku po godz. 20.00.
Opublikowaliśmy opisy rozwiązań zadań z I etapu. Kolejne opisy wkrótce.

Zanim złożysz reklamację, zapoznaj się z poniższym FAQ:

1. Czy mogę prosić o poprawienie bardzo drobnej usterki w programie, który wysłałem?
Niestety, po zakończeniu zawodów nie pozwalamy na żadne, nawet najdrobniejsze poprawki w programach zawodników. Rozumiemy, że czasem bardzo niewielki błąd może spowodować utratę wielu punktów na zawodach. Z drugiej strony, po zakończeniu zawodów nie jesteśmy w stanie umożliwić wszystkim wykonywania takich poprawek, a inaczej byłoby to niesprawiedliwe.
2. Czy mogę prosić o ocenę mojego przedostatniego zgłoszenia do danego zadania, gdyż uzyskało więcej punktów niż ostatnie?
Niestety nie. Zasady organizacji zawodów orzekają, że „oceniane jest jedynie najpóźniejsze poprawnie kompilujące się rozwiązanie”.
3. Dlaczego na jednej z grup testów w raporcie mojego programu jest wszędzie „OK”, ale program uzyskał tylko część punktów za tę grupę?
Od połowy limitu czasu punktacja za test spada liniowo. Więcej na ten temat można poczytać w dokumencie Ocenianie rozwiązań z działu „Dla uczestników” na stronie Olimpiady. Inną przyczyną może być to, że w niektórych zadaniach za częściowo poprawne rozwiązanie jest przyznawany ustalony procent punktów, zgodnie z informacją znajdującą się w treści zadania.
4. Mój program przekracza limity czasowe na niektórych testach, jednak uważam, że powinien otrzymać więcej punktów. Czy mogę prosić o zwiększenie niektórych limitów czasowych?
Zgodnie z Zasadami organizacji zawodów, „Reklamacji nie podlega (…) dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny”.
Jeśli programujesz w C++ i używasz iostream, upewnij się na przyszłość, czy korzystasz z instrukcji ios_base::sync_with_stdio(0);, cin.tie(0); oraz wypisujesz końce linii jako "\n" (a nie endl); patrz Ustalenia techniczne.
Jeśli programujesz w języku Python, może się okazać, że dane rozwiązanie działa wolniej ze względu na specyfikę tego języka.
5. Czy mogę prosić o przyznanie większej liczby punktów mojemu programowi? Uważam, że mu się to należy.
Wszystkie programy oceniamy na tym samym zestawie testów. Zgodnie z Zasadami organizacji zawodów, „Reklamacji nie podlega (…) dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny”.
6. Dlaczego mój program nie przeszedł testu 7c w zadaniu XYZ?
Równocześnie z udostępnieniem wstępnych raportów ze sprawdzania rozwiązań w SIO opublikowane zostaną wszystkie testy użyte do sprawdzania rozwiązań. Spróbuj sprawdzić na swoim komputerze, czy Twój program daje poprawną odpowiedź na tym teście. Jeśli to możliwe, użyj kompilatora i polecenia kompilacji podanego w Ustaleniach technicznych. Sprawdź też, czy program nie zużywa zbyt dużo pamięci.
7. Dlaczego mój program nie przeszedł testu 7c w zadaniu XYZ, mimo że działa u mnie na komputerze?
Jeśli zastosowałeś się do wskazówek, które wymieniliśmy w poprzedniej odpowiedzi, a program nadal działa u Ciebie inaczej niż w SIO, to może to być spowodowane błędem w implementacji, takim jak korzystanie z niezainicjowanej zmiennej lokalnej lub wyjście indeksem poza zakres tablicy. Tego typu błędy mogą spowodować niedeterministyczne działanie programu.

Questions and news

Author Date Round Category Topic
Jakub Radoszewski 2021-12-10 20:31:00 Zawody I stopnia General Ranking I etapu
Jakub Radoszewski 2021-12-10 12:26:00 Zawody I stopnia General Próg do zawodów II stopnia
Jakub Radoszewski 2021-12-07 22:38:00 Zawody I stopnia General Reklamacje
Tomasz Nowak 2021-10-20 21:00:00 Zawody I stopnia Domino (dom) Czy Bajtek może nie zamalować żadnego pola?
Jakub Radoszewski 2021-10-18 23:08:00 Zawody I stopnia Montażysta (mon) Odp: Pytanie dotyczące wyjścia
Jakub Radoszewski 2021-10-18 22:59:00 Zawody I stopnia Domino (dom) Odp: Czy dopuszczalne jest n=0?
Jakub Radoszewski 2021-10-18 15:05:00 Zawody I stopnia General Paczka ocen