All messages

General: Próg do zawodów II stopnia

Public message

Do zawodów II stopnia zakwalifikowani zostali zawodnicy, którzy w zawodach I stopnia uzyskali co najmniej 212 punktów. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy! Pełen ranking pojawi się dziś wieczorem.

General: Reklamacje

Public message

Przypominamy, że tylko do jutra (środa) do północy można składać ewentualne reklamacje do przebiegu zawodów I stopnia. Służy do tego dział "Reklamacje" w SIO. W przypadku poprawnego złożenia reklamacji otrzymasz odpowiedź od Jury drogą e-mailową. Przypominamy, że zgodnie z „Zasadami organizacji zawodów” reklamacji nie podlega dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komitet Główny Olimpiady w piątek. W przypadku podejrzenia o niesamodzielności rozwiązań widocznego w SIO, lider Jury zaproponuje Komitetowi zdyskwalifikowanie zawodników. W piątek najprawdopodobniej około południa zostanie opublikowany próg do zawodów II stopnia, a pod wieczór zostanie opublikowana oficjalna lista rankingowa zawodów I stopnia!

Domino (dom): Czy Bajtek może nie zamalować żadnego pola?

Public message

Tak. Z treści: "przy czym niektóre z pól Bajtek może zamalować" - Bajtek może, ale nie musi zamalować jakiegokolwiek pola.

Montażysta (mon): Odp: Pytanie dotyczące wyjścia

Public message

> Czy na wyjściu rozwiązanie ma być posortowane po dniu w którym zaczyna się montować konkretny film? Czy kolejność może być dowolna (tak można się domyślić z polecenia) Kolejność może być dowolna.

Domino (dom): Odp: Czy dopuszczalne jest n=0?

Public message

Zakładamy, że n jest dodatnie.

General: Paczka ocen

Public message

W dziale Pliki (https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi29-1/files/) pojawiły się paczki ocen do automatycznej oceny rozwiązań na testach przykładowych.