General: Reklamacje

Public message

Przypominamy, że tylko do jutra (środa) do północy można składać ewentualne reklamacje do przebiegu zawodów I stopnia. Służy do tego dział "Reklamacje" w SIO. W przypadku poprawnego złożenia reklamacji otrzymasz odpowiedź od Jury drogą e-mailową. Przypominamy, że zgodnie z „Zasadami organizacji zawodów” reklamacji nie podlega dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komitet Główny Olimpiady w piątek. W przypadku podejrzenia o niesamodzielności rozwiązań widocznego w SIO, lider Jury zaproponuje Komitetowi zdyskwalifikowanie zawodników. W piątek najprawdopodobniej około południa zostanie opublikowany próg do zawodów II stopnia, a pod wieczór zostanie opublikowana oficjalna lista rankingowa zawodów I stopnia!