Kolorowy wąż (kol): Odp: Test przykładowy

Public message

> W treści zadania jest napisane: > "Za głową podążają pozostałe fragmenty węża w ten > sposób, że pole, które przed wykonaniem ruchu zajmowała głowa węża, teraz zajmuje drugi fragment węża; > pole zajmowane przez drugi fragment zajmuje trzeci fragment itd." > Dlaczego w teście przykładowym po wykonaniu wszystkich ruchów (ostatni obrazek) ostatni fragment węża (w kolorze 0) ma współrzędne (2, 4), a nie (3, 3)? W ostatnim fragmencie rysunku w zadaniu "Kolorowy wąż" był błąd. Treść zadania z poprawionym rysunkiem jest już w SIO. Przepraszamy za ten błąd.

> > W treści zadania jest napisane: > > "Za głową podążają pozostałe fragmenty węża w ten > > sposób, że pole, które przed wykonaniem ruchu zajmowała głowa węża, teraz zajmuje drugi fragment węża; > > pole zajmowane przez drugi fragment zajmuje trzeci fragment itd." > > Dlaczego w teście przykładowym po wykonaniu wszystkich ruchów (ostatni obrazek) ostatni fragment węża (w kolorze 0) ma współrzędne (2, 4), a nie (3, 3)? > > W ostatnim fragmencie rysunku w zadaniu "Kolorowy wąż" był błąd. Treść zadania z poprawionym rysunkiem jest już w SIO. Przepraszamy za ten błąd.