Questions and news

Author Date Round Category Topic
Jakub Radoszewski 2022-12-09 13:00:00 I etap General Próg do zawodów II stopnia
Jakub Radoszewski 2022-11-22 11:14:00 I etap General Odp: Wyniki 1 etapu
Franciszek Witt 2022-11-14 19:41:00 I etap Wyprzedzanie (wyp) Re: testy ocen
Franciszek Witt 2022-10-31 13:00:00 I etap Zboże (zbo) Re: Podzadanie 2.
Jakub Radoszewski 2022-10-25 22:29:00 I etap General Odp: Testowanie
Jakub Radoszewski 2022-10-19 00:13:00 I etap Zboże (zbo) Odp: Posłańcy
Jakub Radoszewski 2022-10-18 23:45:00 I etap Pociąg towarowy (poc) Odp: Wyjasnienie do przykładu
Jakub Radoszewski 2022-10-17 19:51:00 I etap Kolorowy wąż (kol) Odp: Test przykładowy