Zboże (zbo): Re: Podzadanie 2.

Public message

Oznacza to, że dla każdego t < n wioska t jest bezpośrednio połączona z wioską t + 1

> Oznacza to, że dla każdego t < n wioska t jest bezpośrednio połączona z wioską t + 1