All messages

General: Próg do zawodów II stopnia

Public message

Do zawodów II stopnia zakwalifikowani zostali zawodnicy, którzy w zawodach I stopnia uzyskali co najmniej 288 punktów. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy! Pełen ranking pojawi się dziś wieczorem.

> Do zawodów II stopnia zakwalifikowani zostali zawodnicy, którzy w zawodach I stopnia uzyskali co najmniej 288 punktów. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy! Pełen ranking pojawi się dziś wieczorem.

General: Odp: Wyniki 1 etapu

Public message

> To jest mój pierwszy raz w oi i niezbyt wiem jak, gdzie oraz kiedy będą ogłoszone wyniki, więc właśnie o to się chciałem spytać. Zgodnie z "Zasadami Organizacji Zawodów" (https://oi.edu.pl/l/30oi_zasady_organizacji/): 1. Od piątku 2 grudnia 2022 roku poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy. 2. Do środy 7 grudnia 2022 roku (włącznie) poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań. Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. 3. Reklamacje złożone po 7 grudnia 2022 roku nie będą rozpatrywane. 4. Ogłoszenie wyników zawodów I stopnia w witrynie Olimpiady nastąpi 9 grudnia 2022 roku po godz. 20.00.

> > To jest mój pierwszy raz w oi i niezbyt wiem jak, gdzie oraz kiedy będą ogłoszone wyniki, więc właśnie o to się chciałem spytać. > > Zgodnie z "Zasadami Organizacji Zawodów" (https://oi.edu.pl/l/30oi_zasady_organizacji/): > 1. Od piątku 2 grudnia 2022 roku poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy. > 2. Do środy 7 grudnia 2022 roku (włącznie) poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań. > Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. > 3. Reklamacje złożone po 7 grudnia 2022 roku nie będą rozpatrywane. > 4. Ogłoszenie wyników zawodów I stopnia w witrynie Olimpiady nastąpi 9 grudnia 2022 roku po godz. 20.00.

Wyprzedzanie (wyp): Re: testy ocen

Public message

W opisie testu 4ocen w treści zadania "Wyprzedzanie" wkradł się błąd. Długość pojazdu powinna wynosić 1, a nie 10. Treść została już poprawiona.

> W opisie testu 4ocen w treści zadania "Wyprzedzanie" wkradł się błąd. Długość pojazdu powinna wynosić 1, a nie 10. Treść została już poprawiona.

Zboże (zbo): Re: Podzadanie 2.

Public message

Oznacza to, że dla każdego t < n wioska t jest bezpośrednio połączona z wioską t + 1

> Oznacza to, że dla każdego t < n wioska t jest bezpośrednio połączona z wioską t + 1

General: Odp: Testowanie

Public message

> Witam, > tak jak wiemy kompilacja kodu w Cpp skutkuje powstaniem pliku .exe. W przypadku Pythona tak się nie dzieje. > Więc egzekucja komendy np. "ocen.bat poc" mimo posiadania w folderze pliku "poc.py" kończy się informacją "* Brak pliku poc.exe *". > Co zalecacie Państwo w tej sytuacji? W paczce ocen pod Windows dodaliśmy skrypt ocenpy.bat, który ocenia rozwiązania napisane w Pythonie. Paczka jest do pobrania tutaj: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi30-1/ca/357/

> > Witam, > > tak jak wiemy kompilacja kodu w Cpp skutkuje powstaniem pliku .exe. W przypadku Pythona tak się nie dzieje. > > Więc egzekucja komendy np. "ocen.bat poc" mimo posiadania w folderze pliku "poc.py" kończy się informacją "* Brak pliku poc.exe *". > > Co zalecacie Państwo w tej sytuacji? > > W paczce ocen pod Windows dodaliśmy skrypt ocenpy.bat, który ocenia rozwiązania napisane w Pythonie. Paczka jest do pobrania tutaj: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi30-1/ca/357/

Zboże (zbo): Odp: Posłańcy

Public message

> Mamy dane n = 3 ( w każdej wiosce jest wybudowany zamek ). Wioska 1 jest połączona z 2. Wioska 2 jest połączona z 3. Czy aby wioska nr 1 skomunikowała się z każdym zamkiem należy do wiosek 2 i 3 wysłać osobnych posłańców czy wystarczy jeden posłaniec wysłany do 2 który "przy okazji" odwiedzi też 3? Z każdego zamku jest wysyłanych dokładnie tylu posłańców, ile jest innych zamków. W szczególności jest tak nawet wtedy, gdy jakiś posłaniec przebędzie dokładnie taką samą część drogi co inny posłaniec.

> > Mamy dane n = 3 ( w każdej wiosce jest wybudowany zamek ). Wioska 1 jest połączona z 2. Wioska 2 jest połączona z 3. Czy aby wioska nr 1 skomunikowała się z każdym zamkiem należy do wiosek 2 i 3 wysłać osobnych posłańców czy wystarczy jeden posłaniec wysłany do 2 który "przy okazji" odwiedzi też 3? > > Z każdego zamku jest wysyłanych dokładnie tylu posłańców, ile jest innych zamków. W szczególności jest tak nawet wtedy, gdy jakiś posłaniec przebędzie dokładnie taką samą część drogi co inny posłaniec.

Pociąg towarowy (poc): Odp: Wyjasnienie do przykładu

Public message

> w treści zadania jest napisane: > Innymi słowy, dane wejściowe dobrane są tak, że da się zmazać pewną liczbę wagonów (być może zero) z listy > Bajtka i uzyskać listę Bitka; > > To w wyjaśnieniu do przykładu nie powinien być jeszcze przypadek: 1,2,4,9 ? Faktycznie, tego przypadku zabrakło w treści zadania. Przepraszamy. W SIO znajduje się już treść zadania z dopisanym tym przypadkiem.

> > w treści zadania jest napisane: > > Innymi słowy, dane wejściowe dobrane są tak, że da się zmazać pewną liczbę wagonów (być może zero) z listy > > Bajtka i uzyskać listę Bitka; > > > > To w wyjaśnieniu do przykładu nie powinien być jeszcze przypadek: 1,2,4,9 ? > > Faktycznie, tego przypadku zabrakło w treści zadania. Przepraszamy. W SIO znajduje się już treść zadania z dopisanym tym przypadkiem.

Kolorowy wąż (kol): Odp: Test przykładowy

Public message

> W treści zadania jest napisane: > "Za głową podążają pozostałe fragmenty węża w ten > sposób, że pole, które przed wykonaniem ruchu zajmowała głowa węża, teraz zajmuje drugi fragment węża; > pole zajmowane przez drugi fragment zajmuje trzeci fragment itd." > Dlaczego w teście przykładowym po wykonaniu wszystkich ruchów (ostatni obrazek) ostatni fragment węża (w kolorze 0) ma współrzędne (2, 4), a nie (3, 3)? W ostatnim fragmencie rysunku w zadaniu "Kolorowy wąż" był błąd. Treść zadania z poprawionym rysunkiem jest już w SIO. Przepraszamy za ten błąd.

> > W treści zadania jest napisane: > > "Za głową podążają pozostałe fragmenty węża w ten > > sposób, że pole, które przed wykonaniem ruchu zajmowała głowa węża, teraz zajmuje drugi fragment węża; > > pole zajmowane przez drugi fragment zajmuje trzeci fragment itd." > > Dlaczego w teście przykładowym po wykonaniu wszystkich ruchów (ostatni obrazek) ostatni fragment węża (w kolorze 0) ma współrzędne (2, 4), a nie (3, 3)? > > W ostatnim fragmencie rysunku w zadaniu "Kolorowy wąż" był błąd. Treść zadania z poprawionym rysunkiem jest już w SIO. Przepraszamy za ten błąd.